Ljusa Idéer

Är det något objekt Du tycker att vi bör se? Eller är det något1245490015_s föreläsningsämne eller utbildning, som du tycker skulle vara intressant för oss i VSB?
Har du kanske andra bra idéer eller förslag på aktiviteter och annat som berör oss?

Eller har du kanske synpunkter eller saknar något på vår hemsida eller i vår verksamhet?

Kontakta oss genast! Vi välkomnar ris och ros, synpunkter och idéer!

 

info.vastsvenska@gmail.com