Två projekt delar på prestigefyllda Svenska Ljuspriset

I en knivskarp konkurrens får två projekt: den katolska Kristus Konungens kyrka i Göteborg och LUx-campus vid Lunds Universitet, i år dela på det prestigefyllda Svenska Ljuspriset. Priset delades ut den 8 september på Berns Salonger i Stockholm.
Svenska Ljuspriset är en årlig tävling som vill lyfta fram den höga nivån av ljusplanring och ljusdesign i Sverige. Båda vinnarprojekten har mycket olika förutsättningar och förtjänster men det gemensamma är att man, genom en skicklig ljusplanering, lyckats lyfta projekten på ovanligt fint sätt.

Kristus Konungens kyrka prisas bl.a. för den innerligt varma ljussättningen som tolkats på ett finstämt och lyhört sätt för att återspegla verksamheten. Ljusdesignteamet bakom LUX, i sin tur, lyfts fram, bland annat för att ha använt ett fint samspel av dagsljus och artificiellt ljus för att väva in de olika byggnaderna i den nu 17 000 kvm stora helheten.

Det är för första gången i tävlingens 23-åriga historia som två projekt delar på utmärkelsen. I årets tävlingsomgång delade juryn även ut två hedersomnämnanden som gick till Kokpunkten Actionbad i Västerås och S:t Johanneskyrkan i Stockholm.

Medverkande i vinnarprojekten:

Kristus Konungens kyrka:
Beställare: Kyrkoherde Tobias Unnerstål
Brukare: Kristus Konungens Församling
Belysningsplanerare: Ljusdesigner Anna Åkerström, Ljusdesigner Stephanie Sales; WSP i Sverige
Elkonsult: Pär Ankarhamn, WSP AB
Elinstallatör: Christian Fasnacht – CF, Entreprenad & Konsult AB


LUX vid Lunds Universitet
Beställare: Akademiska Hus
Brukare: Lunds Universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Belysningsplanerare: COWI, Douglas Hillgrund (ansvarig), Jørgen Kjer (rådgivande), Oscar Alström (styrsystem)
Arkitekt: Jais Arkitekter, Mats White, Jakob Peetre
Elkonsult: COWI, Reino Lilja
Elinstallatör: Skanska Electro

Jurymotiveringarna i sin helhet:

Kristus Konungens kyrka:
” Ett varmt innerligt ljus återspeglar verksamheten, som har tolkats på ett finstämt och mycket lyhört sätt. Känsligheten för miljön och beställarens tankar blir uppenbar för besökaren. Betydelsefulla detaljer och symboler har fångats med skärpa och träffsäkerhet. Montaget är skickligt genomfört att endast ljusets funktion kvarstår.”

LUX vid Lunds universitet:”Ljuset leder in i en självklar helhet där dagsljus och artificiellt ljus samspelar genom de olika huskropparna. Ljussättningen speglar studiemiljöns dynamik och ger samtidigt en levande exteriör. Ledord är renhet, enkelhet och finstämdhet. På ett målmedvetet sätt har ljusdesignen lyckats överbrygga svårigheterna med uppdelningen på flera olika entreprenader.”

 

http://www.mynewsdesk.com/se/ljuskultur/pressreleases/tvaa-projekt-delar-paa-prestigefyllda-svenska-ljuspriset-1214838