OM VÄSTLJUS

VSB bildades 1979 och är ett öppet forum för informella kontakter mellan alla yrkeskategorier med ett stort intresse av eller som sysslar med belysningsfrågor: arkitekter, inredare, elkonsulter, belysningstekniker, ljussättare, armatur- och ljuskälletillverkare, läkare, personal som arbetar med företagshälsovård och arbetsmiljö, optiker, skyddsingenjörer m.fl., m.fl.

VSB arrangerar studiebesök, kurser och resor. Vi besöker intressanta nybyggnationer och tar del av den senaste belysningstekniken och sättet att ljussätta miljöer såväl inomhus som utomhus.

VSB arrangerar även kurser och workshops samt har på senare år besökt Ljusfestivalen i franska Lyon och Philips nya ljuslaboratorium samt även Berlin för att ta del av den internationella utvecklingen på belysningsområdet. Sällskapet har vidare ägnat ett par studiebesöksdagar åt det nya norska ljuset i Oslo.

VSB är ett av landets tre belysningssällskap och samarbetar med Svenska Belysningssällskapet i Stockholm och Sydsvenska Belysningssällskapet i Malmö. Tillsammans med branschtidningen Ljuskultur arrangerar sällskapen Svenska Ljuspriset – den vartannat år återkommande tävlingen om främsta belysningsanläggning. De främsta bidragen deltar senare i tävlingen Nordiska Ljuspriset där vi samverkar med systerorganisationerna i Danmark, Finland, Island samt Norge.

VSB har idag cirka 140 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna! Information om medlemskap och sällskapets verksamhet kan enklast erhållas via VSB kansli. Medlemskap ger även en förmånlig prenumeration på branschtidningen Ljuskultur.