Tävling

Västsvenska tävling 2V ä s t s v e n s k a B e l y s n i n g s s ä l l s k a p e t.

Hur många gånger har du stakat dig genom det namnet..? Vi har gjort det alltför många gånger och utlyser härmed en tävling om ett nytt föreningsnamn!

 

Våra systersällskap heter Svenska Belysningssällskapet och Sydljus, vad ska bli vårt nya namn? Gnugga geniknölarna och kom med förslag!

 

Sista dag för förslag är 27 mars, och vinnande förslag presenteras på årsmötet 16 april. Finfint pris utlovas.

Skicka in ditt förslag till info.vastsvenska@gmail.com, märk med “Tävling”.

Endast föreningens medlemmar får delta i tävlingen, och får lämna ett förslag var. Styrelsen får ej delta. Styrelsen är jury, och har rätten att bedöma förslagens kvalité som föreningsnamn. Styrelsen förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare om inget av de inkomna förslagen anses passa som föreningsnamn.

 

//Vårsoliga hälsningar från Styrelsen*

 

*Jonas, Linda, Lasse, Leif, Mats, CarlJohan, Sandra.